Ofte Stillede
Spørgsmål

1.- ER DET SIKKERT AT KØBE BOLIG I SPANIEN?

Spanien er et udviklet land med en omfattende lovgivning til beskyttelse af forbrugerne. Specielt inden for ejendomsmarkedet findes der en lovgivning, som sikrer købers rettigheder og den sum penge, der indbetales på en byggekonto, via bankgarantier eller forsikringspolicer.

Hvis du følger de retningslinjer, der anbefales af et professionelt mæglerfirma som Medland, er det 100 % sikkert at købe bolig i Spanien. Hos Medland anbefaler vi altid, at du benytter en uafhængig juridisk rådgiver til at gennemgå alting. Men husk, at hundredtusinder af andre har taget dette skridt før dig, og de er fuldt ud tilfredse.

2.- HAR JEG BRUG FOR EN JURIDISK RÅDGIVER?

Når man køber bolig, er det ikke obligatorisk at benytte sig af en advokat eller en juridisk rådgiver. Men det anbefales især, hvis man ikke er bosiddende i Spanien, og lovgivningen i ens hjemland er meget anderledes inden for boligkøb.

En god juridisk og skattemæssig rådgiver kan hjælpe dig med at træffe de bedste finansielle beslutninger og assistere i forbindelse med andre aspekter, som f.eks. ejerskab, gældende skatter, fremtidig arv eller donationer, ejendomsskatter, etc.

For borgere, der ikke er bosiddende i Spanien, yder vedkommende rådgivning og hjælp med det ekstra papirarbejde, som køb af bolig i Spanien medfører for disse købere, bl.a. i forbindelse med anskaffelse af et NIE-nummer og de skattemæssige krav, der stilles til udlændinge.

3.- NOTAREN

Notaren er en statstjenestemand, som skal sikre landets borgere den retssikkerhed, der loves i paragraf 9 i den spanske forfatning omkring udenretslige juridiske forhold. Samtidigt er vedkommende uddannet jurist og liberal erhvervsdrivende. Denne dobbeltrolle sikrer notarens upartiskhed.

Notaren har bemyndigelse til at attestere offentlige handlinger, der udføres i vedkommendes påsyn og til at skrive og stå inde for rigtigheden af forskellige dokumenter, som f.eks. testamenter, kontrakter, arv, købs- og salgskontrakter, etc.

Notaren har stor erfaring og er en professionel, lokal og upartisk aktør, som hjælper, rådgiver og garanterer, at din kontrakt er udformet efter lovens ord til punkt og prikke. Notaren er en garanti for lovlighed og sikkerhed, både for privatpersoner og for Staten.

Køb og salg af bolig kan kun indskrives i det spanske ejendomsregister ved oprettelse af et notardokument, som underskrives og attesteres.

4.- HVAD ER NIE?

NIE (Número de Identidad de Extranjeros) er et identitetsnummer, der udstedes til udlændinge af det spanske indenrigsministerium og administreres på det spanske rigspolitis (Policía Nacional) immigrationskontorer. NIE-nummeret er udelukkende af administrativ karakter og betyder ikke, at indehaveren har fået opholdstilladelse i Spanien. Nummeret bliver aldrig ændret, men det er muligt, at politimyndigheden anmoder om en nyudstedt kopi i forbindelse med køb eller salg af ejendom.

Du får et NIE-nummer ved henvendelse på et af det spanske rigspolitis kontorer. Du skal henvende dig på et bestemt kontor, alt efter hvor den ejendom, du ønsker at købe (eller sælge) er beliggende, med dit pas, fotokopier af dokumenterne samt nye pasbilleder og en behørigt udfyldt formular.

Denne proces kan undertiden tage tid dels pga. de mange mennesker, der ønsker at få et NIE-nummer i visse spanske regioner, dels pga. de forskellige formalitetskrav. Derfor anbefaler vi, at du giver dine advokater i Spanien lov til at tage sig af processen med at skaffe dig et NIE-nummer. Det vil koste dig lidt mere, men i sidste ende slipper du for at vente i timevis og slås med bureaukratiet.

Du kan også få et NIE-nummer uden for Spanien på det spanske udenrigsministeriums konsulater rundt om i verden, selvom det i så fald kan tage længere tid at behandle din ansøgning.

1.- HVILKE AFGIFTER SKAL DER BETALES I FORBINDELSE MED KØB AF BOLIG?

Hvis du køber en ny bolig, er den største afgift momsen, som i øjeblikket er på 10 % for nye boliger, og som også skal betales på eventuelle garager og lagerrum, der følger med boligen. Momsen betales direkte til bygherren ved hver betaling. Der er desuden en stempelafgift, AJD (Actos Jurídicos Documentados), som skal betales, når der underskrives for notar, og som beløber sig til 1,5 % af købs- eller salgssummen på boligen (i den spanske selvstyreregion Valencia).

Hvis du køber en ikke-nyopført bolig, bliver du i stedet pålagt at betale en skat på overdragelse af formuegoder ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas), som i øjeblikket er 10 % i Valencia-regionen. Denne afgift skal betales, når dokumenterne underskrives for notar.

Da der er også vil være regninger at betale til notaren, registrator og advokat, så anbefaler vi fra Medlands side, at du påregner at skulle betale i alt cirka 14 % af boligens nettopris oveni købsprisen.

2.- HVILKE ÅRLIGE UDGIFTER ER DER?

Generelt koster vedligeholdelse af en bolig ved den spanske middelhavskyst ikke det helt store.

Ud over udgifterne til generel vedligeholdelse, såsom vand- og elforsyning, afhænger de årlige omkostninger i form af skatter og andre udgifter af størrelsen af lejligheden og ejendomstypen.

Skat på fast ejendom (IBI)

Det er en lokal skat, der skal betales for lejligheden uanset, hvem ejeren er. Den beregnes ud fra ejendomsværdien (som plejer at ligge under markedsværdien, – sommetider væsentligt under) som en fast procentsats, der fastsættes i de enkelte kommuner. Generelt plejer den at ligge på omkring EUR 150-400 om året.

Indkomstskat (IRPF)

Hvis dit nye hjem er din primære bopæl, bliver det ikke beskattet i henhold til IRPF. Er det derimod en fritidsbolig, bliver det pålagt en såkaldt "skat på indtægter fra fast ejendom" (en slags lejeværdi) under indberetningen af indkomstskatten (IRPF).

Skattegrundlaget er på 1,1 % af ejendomsværdien, hvis den er blevet opjusteret og på 2 %, hvis den ikke er, eller 1,1 % af halvdelen af købesummen, hvis ejendommens værdi endnu ikke er blevet fastsat. Udover det beløb, der fremkommer ved denne beregning, skal man som skatteyder også betale en generel skatteprocent.

Hvis f.eks. en ejendom er vurderet til at have en værdi på EUR 100.000, beregnes skatten således:

Skat på indtægter fra fast ejendom (IRPF): Skattepligtige beløb = 1,1 % af ejendomsværdien (EUR 100.000) = EUR 1.100. Den samlede skat for en skatteyder bliver så summen af dette beløb plus vedkommendes skattesats. Hvis ens skatteprocent eksempelvis er 12 %, så beløber den skat, der skal betales, sig til i alt EUR 132 om året.

Grundejerforening

Hvis en ejendom er en del af et kompleks, et nybyggerområde eller en bygning, hvortil der hører fællesarealer, så er de enkelte ejere forpligtet ved lov til at være medlem af grundejerforeningen. Et budget til vedligeholdelse af foreningens område godkendes på den årlige generalforsamling i grundejerforeningen.

Hver ejer betaler et kontingent, som generel beløber sig til mellem EUR 45 og EUR 120 pr. måned. Beløbet afhænger af antallet af ejere, og hvilke faciliteter fællesskabet råder over, som f.eks. swimmingpool, elevatorer eller spa.

Forsikringer

Udgifterne til indboforsikring afhænger af boligtypen og indboet. Normalt varierer prisen for at indboforsikre en middelstor bolig mellem EUR 180 og EUR 380 pr. år.

3.- ER DET SIKKERT AT KØBE BOLIG I SPANIEN?

Spanien er et udviklet land med en omfattende lovgivning til beskyttelse af forbrugerne. Specielt inden for ejendomsmarkedet findes der en lovgivning, som sikrer købers rettigheder og den sum penge, der indbetales på en byggekonto, via bankgarantier eller forsikringspolicer.

 Hvis du følger de retningslinjer, der anbefales af et professionelt mæglerfirma som Medland, er det 100 % sikkert at købe bolig i Spanien. Hos Medland anbefaler vi altid, at du benytter en uafhængig juridisk rådgiver til at gennemgå alting. Men husk, at hundredtusinder af andre har taget dette skridt før dig, og de er fuldt ud tilfredse.

1.- KAN JEG OPTAGE ET REALKREDITLÅN I SPANIEN?

Spanske banker – og nogle udenlandske pengeinstitutter – er villige til at finansiere boligkøb i Spanien, og kravene for at opnå et realkreditlån er veldefinerede:

Gældsætningen må ikke overstige 30-40 % af nettoindkomsten. Dvs. at summen af de månedlige afdrag på det nye lån samt de øvrige lån, som kunden måtte have i sit hjemland, tilsammen ikke må overstige 30-40 % af vedkommendes månedlige indkomst.

Lånebeløbet må ikke overstige 70 % af boligens vurderingsværdi eller købsprisen, hvor det er den laveste af de to, der gælder.

Alderen på den yngste af låneansøgerne (hvis der er flere end én) lagt til den maksimale tilbagebetalingsperiode af realkreditlånet må ikke overstige 75 år.

2.- HVAD KOMMER JEG TIL AT BETALE I RENTE?

Det mest almindelige realkreditlån forrentes i henhold til EURIBOR med et variabelt rentetillæg, som afhængigt af pengeinstituttet ligger på mellem 1,5 og 3 %, og som fluktuerer i forhold til udsvingene af EURIBOR, når banken regulerer derefter.

Der bliver optaget flere og flere fast forrentede realkreditlån med en rentesats på omkring 3 %, hvilket gør, at man kan betale et fast beløb om måneden uden ubehagelige overraskelser, når rentesatserne ændres.

3.- HVILKEN DEL AF PRISEN KAN JEG FINANSIERE?

Selvom banken kan give et lån på op til 70 % af købsprisen, er det en god idé selv at kunne stille halvdelen af nettoprisen for boligen. Det skyldes, at købet medfører udgifter til administration og skatter, hvilket udgør næsten 14 %, og desuden skal man også regne med, at der skal bruges penge på at udstyre boligen.

Har man halvdelen af de penge, der skal bruges til at købe drømmeboligen, findes der muligheder for at finansiere restbeløbet gennem et realkreditlån i Spanien. I modsat fald er det bedst at opnå finansiering i hjemlandet.

1.- HAR JEG BRUG FOR EN EJENDOMSMÆGLER?

Det er ikke strengt nødvendigt, men det anbefales på det kraftigste at henvende sig til en ejendomsmægler, der kan hjælpe med at finde frem til den perfekte lejlighed. En god ejendomsmægler kan anbefale de bedste byggefirmaer og vil foretage en uafhængig vurdering af hver af dem.

Det er også en ekstra garanti for, at alt går som forventet, når man vælger at bruge en ejendomsmægler med særlig erfaring inden for den type bolig, man er interesseret i. Det sparer tid – og i sidste ende penge – da man baseret på sine kriterier kan få en forudgående liste over de lejligheder, der skal ses, og afvise dem, der ikke lever op til ens krav til kvalitet eller bygherrens solvens.

2.- 7 GRUNDE TIL AT BRUGE EN EJENDOMSMÆGLER

Her får du syv gode grunde til at bruge en ejendomsmægler:

1.            Det sparer tid og penge: En god mægler laver en forhåndsudvælgelse baseret på dine krav og præferencer. Uden denne hjælp kan det tage flere uger at besøge forskellige steder og byggerier, og tid er penge.

2.            Større sikkerhed: En ejendomsmægler, der er ekspert inden for sit område, er både ajour med de juridiske regler og kender også personligt de forskellige byggeprojekter. En sådan mægler vil gå udenom alt, der på nogen måde kan skabe problemer, både med hensyn til papirarbejde og byggekvalitet.

3.            Kendskab til områderne: En ejendomsmægler kan rådgive dig omkring det bedste område at købe fast ejendom i alt efter dine behov (nærhed til faciliteter, hospitaler, ro og fred, offentlig transport, etc.). Med en god ejendomsmægler kan du trygt stole på, at du vælger det rette område.

4.            Ejendomsmæglerens erfaring: En professionel aktør med mange års erfaring kan rådgive dig omkring eventuelle ændringer og forbedringer, der skal laves på din bolig, give dig ideer til indretning og belysning og endda havearbejde. Vedkommende kan også sætte dig i kontakt med personer eller firmaer, som kan forestå vedligeholdelsen af din have, swimmingpool, rengøring, etc.

5.            Økonomi: Det betyder ikke en højere pris for dig, for salæret betales altid af bygherren eller boligejeren. Priserne er de samme, når du køber gennem en mægler, og ejendomsmægleren kan altid forhandle med fordel, da vedkommende har andre købere.

6.            Ingen sprogbarrierer: Selvom der hos de fleste bygherrer er ansatte, der taler engelsk, er det ofte ikke nok til en flydende kommunikation, og der kan opstå misforståelser. En ejendomsmægler med personale, der taler dit sprog, er altafgørende for at undgå problemer.

7.            Eftersalgsservice: En ejendomsmægler vil overvåge processen med opførelsen af boligen på dine vegne og vil gennemgå den inden nøgleoverdragelsen for at sikre sig, at alt er perfekt, så du sparer tid og undgår unødvendige rejser.

3.- HVORDAN GENKENDER MAN EN GOD EJENDOMSMÆGLER?

Ejendomsmæglerens mission er at hjælpe dig med at finde din drømmebolig. En god ejendomsmægler kan yde dig en værdifuld service, men det kræver, at følgende krav er opfyldt:

•             Det bør være en specialist inden for den type bolig, du ønsker at købe (nybyggeri, ældre byggeri, landejendomme, etc.)

•             Nogen, der kan give en ordentlig præsentation af produkterne med fotos og videoer, der beskriver udbuddet.

•             Det skal være nogen, der svarer hurtigt på spørgsmål, lytter til dine behov og præferencer og tilbyder de bedst egnede produkter.

•             Det skal være nogen, som har et fast tilrettelagt program til besøg på de forskellige byggerier, guidede rundture med ekspertbistand i boligerne og de forskellige interessante områder.

•             Eftersalgsservice med dedikerede medarbejdere, som overvåger hele processen frem til overdragelse af boligen, og som både koordinerer med bygherren og den juridiske rådgiver for at sikre det bedst mulige resultat.

•             Det skal være en ejendomsmægler, der er veletableret i det område, hvor du ønsker at købe, så relationerne til bygherrer og ejere er optimale, og du kan være sikker på, at vedkommendes tjenester er til rådighed uden at blive påvirket af markedsudsvingene.

1.- HVAD ER EN BESIGTIGELSESREJSE?

Det er den mest effektive måde til at finde den ideelle bolig, fordi det optimerer antallet af besøg. Takket være den kontinuerlige bistand fra en specialiseret konsulent er det kun nødvendigt at besøge de byggeprojekter, der opfylder dine specifikke krav, så du ikke spilder tiden men i stedet får svar på alle spørgsmål med det samme.

Det er et planlagt besøg på 3-4 dages varighed, hvorunder vores firma tager sig af at arrangere alt, der er nødvendigt for at processen med at købe en bolig i Spanien bliver så let og vellykket som muligt.

Servicen i forbindelse med besøget omfatter bl.a.: Afhentning i lufthavnen, transfer til hotellet, personligt interview, besøg hos byggefirmaerne og udvalgte områder, rådgivning omkring de bedste tilbud, besøg hos juridiske rådgivere.

Under visse omstændigheder står Medland for særlige udgifter, såsom overnatning og morgenmad på et 4-stjernet hotel, udvalgte måltider og transport til lufthavnen.

2.- KRAV TIL BESIGTIGELSESREJSER HOS MEDLAND

En besigtigelsesrejse med Medland indebærer en investering i tid og penge for alle involverede parter. Vores firma dækker ophold på op til tre nætter på et 4-stjernet hotel og allokerer samtidigt en fuldtidskonsulent til dig under hele rejsen. Det betyder, at vi er nødsaget til at begrænse tilbuddet til potentielle gæster, som opfylder følgende kriterier:

•             Købekraftige kunder. De skal kunne træffe en beslutning i løbet af turen, hvis de finder det hus, de leder efter. Dette indebærer betaling af et depositum på mellem EUR 5.000 og 10.000 alt efter hvilket byggeri, det drejer sig om, for at vi skal tage boligen af markedet, og et yderligere beløb på mellem 30 og 50 %, som skal betales den første måned efter købet.

•             Alle involverede beslutningstagere bør være med på rejsen.

•             Bekræftet finansiering. Hvis det er nødvendigt med bankfinansiering bør mulighederne herfor være clearet før rejsen med banken i dit hjemland eller via Medland, hvis du ønsker at finansiere din bolig i Spanien.

•             Forpligtelse til kun at besøge ejendomsprojekter med Medland under besigtigelsesrejsen.

•             Et budget, der er tilstrækkeligt stort til at konsulenten kan vise forskellige muligheder under besøget og ikke kun to eller tre projekter.

•             Præference for moderne boliger og nybyggeri. Hos Medland er vi specialister i denne type ejendomme, og det ville ikke give mening at bruge os til at se på ældre boliger.

Har du stadig spørgsmål? Kontakt os.

Dine data er blevet sendt SUCCESSFULLY

Der opstod en fejl. Prøv igen senere

  +45 82 56 81 73   Chat
ANVENDELSE AF COOKIES
We use our own and third party cookies to improve your experience and our services, as well as show you, from our website or those of third parties, advertising based on the analysis of your browsing habits. If you go on surfing, we will consider you accepting its use. You can get more information in our Cookie Policy.